metryka

powrót


FEGIME Polska Sp. z o. o.
ul. Lodowa 101
93-232 Łódź, Poland
tel. (42) 259-26-27
fax (42) 259-26-28
e-mail: biuro(at)fegime.pl
www.fegime.pl
NIP: 947-18-96-259 REGON: 473160020, kapitał zakładowy: 236 250 PLN
Dane rejestrowe: KRS 0000169146 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wyłączenie odpowiedzialności.
Pomimo należytej staranności i kontroli nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron ponosi ich wydawca.

Zawartość serwisu.
Nie gwarantujemy, że dane zawarte w niniejszej aplikacji są aktualne, poprawne i kompletne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania z niniejszej aplikacji, a w szczególności za ewentualne uszkodzenia materiału lub o innym charakterze, które mogą być spowodowane przez stosowanie lub niestosowanie informacji zawartych w aplikacji lub spowodowanych wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji, o ile nie ma dowodów jakiegokolwiek umyślnego lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w aplikacji, dodania, usunięcia - na pewien czas lub na stałe - części oprogramowania lub kompletnej aplikacji bez odrębnego powiadomienia.

Informacja o znakach towarowych.
iPad®, iPhone® i iPod touch® są zarejestrowanymi w USA i innych krajach znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store℠ to nazwa usługi oferowanej przez Apple Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów gospodarczych.